O D L U K U o pokretanju postupka za izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama

O D L U K U o pokretanju postupka za izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama

Na osnovu člana 10. stav 1.tačka b),člana 18.stav 2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),v.d.direktor JZU Doma zdravlja „Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj donosi ODLUKU o pokretanju postupka za izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama-testovi za serološko ispitivanje na COVID-19odluka o izuzeću17072020

Share: