PREVENCIJA I UPRAVLJANJE STRESOM U KRIZNIM SITUACIJAMA

PREVENCIJA I UPRAVLJANJE STRESOM U KRIZNIM SITUACIJAMA

Brošura za samostalno upravljanje stresom predstavlja vodič za samostalno upravljanje stresom u kriznim situacijama, posebno u okolnostima izazvanim pandemijom COVID-19, i u njoj se nalaze opisani znaci upozorenja nastanka poteškoća u psihološkom funkcionisanju uz mjere opće zdravstvene i mentalne samozaštite. Brošuru možete pogledati ovdje:brošura

Share: