OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na osnovu člana 24. Statuta JZUDoma zdravlja”Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj, člana 4. Pravilnika o radu (broj:926/21), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 8/19) i Odluke direktora broj 03-05-7-1446/21., VD Direktor Dujsić dr Amir,specijalista internista;subspec.kardiolog, raspisuje oglas za prijem u radni odnos.Oglas možete pogledati ovdje:oglas za prijem u radni odnos

Share: