IMUNIZACIJA U JZU DOM ZDRAVLJA TEŠANJ

IMUNIZACIJA U JZU DOM ZDRAVLJA TEŠANJ

JZU Dom zdravlja Tešanj u sklopu programa imunizacije protiv Covid-19 nakon višemjesečnih priprema za proces vakcinacije (kontinuirana edukacija medicinskog osoblja, organizovala pripreme vakcinalnog punkta za svakodnevnu imunizaciju stanovništva, nabavka pokretnog frižidera za vakcine i obezbjeđenje hladnog lanca) provela je masovno vakcinisanje stanovništva po Mjesnim zajednicama u područim ambulantama. Od početka pandemije pa do 27.12.2021. na području općine Tešanj vakcinisano je ukupno 8.163 (prva doza), 7.358. (druga doza) i 331 (treća doza) osoba.
Obzirom da je odziv stanovništva bio manji od očekivanog, JZU Dom zdravlja Tešanj i dalje nastavlja proces vakcinacije stanovništva na vakcinalnim punktovima Doma zdravlja Tešanj.
Kako bi se omogućila vakcinacija radno aktivnom stanovništvu općine Tešanj, JZU Dom zdravlja Tešanj organizovala je rad vakcinalnog punkta i subotom u periodu od 07-15 sati.

Share: