Redovni obilasci područnih ambulanti

Redovni obilasci područnih ambulanti

Dana 16.02.2022.godine izvršeni su obilasci i kontrole rada područnih ambulanti JZU Dom zdravlja Tešanj.

Naime, VD direktor ustanove, prim.dr. Emir Smailbegović i glavna sestra su posjetili područne ambulante Kalošević, Jelah, Piljužići, Novi Miljanovci i Miljanovci-Lončari

Inače, obilasci područnih ambulanti su redovne aktivnosti direktora, koji nastoji detaljnije upoznati se sa svim problemima i izazovima ambulanti i timova porodične medicine, kako bi se donijela efikasna i efikativna rješenja i osigurala najkvalitetnija zdravstvena usluga svim građanima općine Tešanj.

Share: