Zaposlenici SHMP i vozači sanitetskog transporta prisustvovali BLS/AED kursu

Zaposlenici SHMP i vozači sanitetskog transporta prisustvovali BLS/AED kursu

Tokom protekle sedmice zaposlenici Službe hitne medicinske pomoći i vozači sanitetskog transporta prisustvovali su BLS/AED kursu (Basic Life Support/Automated External Defibrillator) u Edukativnom centru JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo.
BLS/AED kurs predstavlja obuku i usvajanje vještina neophodnih za osnovno održavanje života, tj. vještačko disanje i masažu srca sa primjenom AED-a, zbrinjavanje osoba bez svijesti, način rješavanja opstrukcije disajnog puta, krvarenje i zaustavljanje krvarenja, prvu pomoć kod povrijeđenog, tj. upoznavanje sa svim vrstama povreda i njihovo zbrinjavanje na nivou prve pomoći.
Sa ovim se nastavlja kontinuirana edukacija uposlenika naše ustanove koja i predstavlja jedan od glavnih ciljeva menadžmenta Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj.

Share: