Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za osiguranje imovine i zaposlenika

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za osiguranje imovine i zaposlenika

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku br:03-05-6-2042/20 od 20.12.2021.godine, u postupku javne nabavke osiguranja imovine i lica, i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio ODLUKU. Odluku možete pogledati ovdje:Odluka osiguranje11042022

Share: