Fejzić dr Mersiha spec.pedijatar imenovana za vršioca dužnosti direktora JZU Dom zdravlja Tešanj

Fejzić dr Mersiha spec.pedijatar imenovana za vršioca dužnosti direktora JZU Dom zdravlja Tešanj

Odlukom Upravnog odbora JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović – Izo ” Tešanj broj: 1396/ 22 od 19. 04. 2022 . godine Fejzić dr Mersiha specijalista pedijatar imenovana je za vršioca dužnosti direktora JZU Dom zdravlja Tešanj na period od šest mjeseci , počev od 20.04.2021. godine.
Prije imenovanja na poziciju vršioca dužnosti direktora , Fejzić dr Mersiha je bila rukovodilac Službe za zdravstvenu zaštitu djece i omladine Doma zdravlja Tešanj .

Share: