O G L A S za prijem u radni odnos

O G L A S za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 24. Statuta JZUDoma zdravlja”Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj, člana 3. stav 3. Pravilnika o radu (broj:2346/17), Odluke broj 956/23., VD Direktor raspisuje O G L A S za prijem u radni odnos. Oglas možete pogledati ovdje: oglas za objavu na web-u 27.02.2023

Share: