ОDLUKU o poništavanju postupka po provedenom Javnom pozivu za nabavku usluga iz Anex-a II

ОDLUKU o poništavanju postupka po provedenom Javnom pozivu za nabavku usluga iz Anex-a II

Na temelju člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. st.1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), Pravilnika o postupku dodjele ugovora usluga iz Anexa II Zakona o Javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” br:2/23), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda br: 1199/23 od 13.03.2023. godine v.d. direktor donosi ОDLUKU o poništavanju postupka po provedenom Javnom pozivu za nabavku usluga iz Anex-a II.
Odluku možete pogledati ovdje:ANEX II29032023

Share: