ОDLUKU o poništavanju LOT 1,2,4,6 u postupku JN potrošnog medicinskog materijala

ОDLUKU o poništavanju LOT 1,2,4,6 u postupku JN potrošnog medicinskog materijala

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),na Preporuku Komisije za javne nabavke imenovane Odlukama broj: 407/23 od 23.01.2023., u postupku JN ”potrošnog medicinskog materijala”, Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio ODLUKU o poništavanju postupka JN nabavka potrošnog medicinskog materijala . Odluku možete pogledati ovdje: Odluka o poništavanju14042023

Share: