O G L A S za prijem u radni odnos

O G L A S za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja”Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj, člana 4. Pravilnika o radu (broj:926/), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko – dobojskom kantonu (Sl. novine ZDK broj: 8/19) i Odluke direktora broj 1896/23 VD Direktor raspisuje O G L A S za prijem u radni odnos. Oglas možete pogledati ovdje:oglas za objavu na web-u 27.04.2023

Share: