ОDLUKU o poništavanju postupka javne nabavke

ОDLUKU o poništavanju postupka javne nabavke

Na temelju člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. st.1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),na preporuku Komisije za JN, u postupku javne nabavke usluga „komunalne usluge“ po Obavještenju o nabavci br: 427-7-2-182-3-19/23 na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj, v.d.direktor donosi ОDLUKU o poništavanju postupka javne nabavke. Odluku možete pogledati ovdje:Odluka o poništavanju-Komunalne usluge01082023

Share: