Protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici

Protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici

Dana 19.10.2023. godine u prostorijama JU Dom zdravlja Tešanj održan je sastanak na temu “Protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici”. Sastanku su prisustovali predstavnici (potpisnici protokola) Općine Tešanj, Centra za socijalni rad Tešanj, Policijske stanice Tešanj te predstavnici i ljekari JU Dom zdravlja Tešanj. Protokolom se utvrđuju međusobna prava i obaveze u postupku prijavljivanja nasilja u porodici, pružanja zaštite žrtvama nasilja u porodici, kao i u radu sa nasilnim osobama.

Share: