O G L A S za prijem u radni odnos

O G L A S za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 24. Statuta JZUDoma zdravlja”Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj, člana 4. Pravilnika o radu (broj:926/26), odredbi Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 2/24),člana 3.i 4. Pravilnika o provođenju procedure prijema u radni odnos u JZU Domu zdravlja „Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj (broj pr.: 01-04-1-384-7/24) i Odluke v.d.direktora broj 14-30-2-670/24, VD Direktor Fejzić dr Mersiha,spec.pedijatar, raspisuje Oglas za prijem u radni odnos. Oglas možete pogledati ovdje:oglas za obajvu na web-u 29.04.2024.

Share: