Aktivnosti Centra za rani rast i razvoj

Aktivnosti Centra za rani rast i razvoj

Kako bismo osigurali da svako dijete ostvari pravo na razvoj punog potencijala, Centar za rani rast i razvoj pruža usluge rane detekcije, prevencije i potivanja intelektualnih, motoričkih, govorno-jezičkih, socio-emocionalnih i adaptivnih vještina kroz individualne i grupne tretmane djece uzrasta od 0-6 godina.
Rana intervencija prilagođava se potrebama djeteta, a roditelji od početka bivaju uključeni u rad sa edukatorom-rehabilitatorom, kako bi savladali tehnike i vještine poticanja razvoja djeteta koje onda mogu praktikovati u svakodnevnom životu.
Pored rada u centru, obavljaju se i povremene edukativne aktivnosti za roditelje čiji je cilj jačanje porodice i briga o mentalnom zdravlju čime podržavamo razvoj roditeljskih kompetencija.
U narednom periodu Centar za rani rast i razvoj će dobiti novu prostoriju koja se nalazi u prizemlju JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj. Centar će biti obogaćen novim didaktičkim materijalima, asistivnom tehnologijom, kao i pomagalima za senzomotorički razvoj, koji će omogućiti pružanje kvalitetnije podrške pri radu sa djecom i njihovim roditeljima.
Pozivamo roditelje koji sumnjaju na postojanje nekog od znakova odstupanja u razvoju da se obrate pedijatru koji će ih uputiti na edukacijsko-rehabilitacijsku procjenu.

Share: