AKTIVNOSTI

U toku radovi na rekonstrukciji krova zgrade

U JZU Dom zdravlja Tešanj u toku su radovi na rekonstrukciji krova iznad garaža sanitetskih vozila u clju pokrivanja dograđenog dijela zgrade. Nastavak radova na završetku zgrade u kojoj će biti smještene prostorije CBR za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju planiran je u naredne tri godine i kao takav predstavlja jedan od dugoročnih ciljeva Doma zdravljaTešanj

Opširnije