AKTIVNOSTI

Dom zdravlja Tešanj podržao projekat mladih

Pet učenika srednjih škola sa prostora općine Tešanj ( Medicinska škola i Gimnazija) 31.10.2014. godine su u okviru projekta “ Volontiraj-kreditiraj”. proveli jedan radni dan u JZU Dom zdravlja Tešanj te tako stekli svoje prvo radno iskustvo.

Opširnije

U toku radovi na rekonstrukciji krova zgrade

U JZU Dom zdravlja Tešanj u toku su radovi na rekonstrukciji krova iznad garaža sanitetskih vozila u clju pokrivanja dograđenog dijela zgrade. Nastavak radova na završetku zgrade u kojoj će biti smještene prostorije CBR za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju planiran je u naredne tri godine i kao takav predstavlja jedan od dugoročnih ciljeva Doma zdravljaTešanj

Opširnije