AKTIVNOSTI

Održan XXIV stručni sastanak

U okviru redovnog stručnog sastanka rukovodioca službi održanog 20.11.2014. godine direktor je prezentirao izvještaj o radu službi JZU Dom zdravlja Tešanj za oktobar i rekapitulaciju potrošnje lijekova sa esencijalne liste.

Opširnije

Stručno predavanje u JZU Dom zdravlja Tešanj

U saradnji sa farmaceutskom kompanijom „ PLIVA“ u Sali za sastanke doma zdravlja Tešanj 06.11.2014. godine održano je stručno predavanje za ljekare. Predavanje na temu „ Sličnosti i razlike između antidepresiva, prijedlog kliničkih smjernica za liječenje depresije“ održala je Suada dr Škapurević specijalista neuropsihijatar.

Opširnije

Dom zdravlja Tešanj podržao projekat mladih

Pet učenika srednjih škola sa prostora općine Tešanj ( Medicinska škola i Gimnazija) 31.10.2014. godine su u okviru projekta “ Volontiraj-kreditiraj”. proveli jedan radni dan u JZU Dom zdravlja Tešanj te tako stekli svoje prvo radno iskustvo.

Opširnije

U toku radovi na rekonstrukciji krova zgrade

U JZU Dom zdravlja Tešanj u toku su radovi na rekonstrukciji krova iznad garaža sanitetskih vozila u clju pokrivanja dograđenog dijela zgrade. Nastavak radova na završetku zgrade u kojoj će biti smještene prostorije CBR za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju planiran je u naredne tri godine i kao takav predstavlja jedan od dugoročnih ciljeva Doma zdravljaTešanj

Opširnije