Održan 52.stručni sastanak

Održan 52.stručni sastanak

Dana 28.03.2017.godine (utorak), u sali za sastanke JZU Dom zdravlja Tešanj, održan je 52.stručni sastanak.

Sastankom je predsjedavao direktor ustanove, prim.dr. Hidajet Mudrov, a teme sastanka su obuhvatale:

  • Mjesečne izvještaje direktora i rukovodilaca službi
  • Aktuelnosti u ustanovi
  • Razno

Na samom početku, direktor Mudrov je prezentirao mjesečni izvještaj ustanove, a nakon toga, rukovodioci službi su prezentirali izvještaje službi. 

Tokom prezentacije, istaknuto je sljedeće:

  • Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK (ZZO ZDK) je proširio mjesečne izvještaje sa sekcijom “Izdati recepti”, a koji evidentiraju propisivanje svih recepata od strane doktora na području kantona. Ovi podaci omogućuju ustanovi da kontinuirano prati propisivanje recepata od uposlenih doktora.
  • Početkom sedmice, ustanovu je posjetila facilitatorica pri akreditaciji, gđa Danijela Ovčina, koja je sa koordinatoricom kvalitete, dr. Salihom Smailbegović, posjetila timove porodične medicine i terentske ambulante. Facilitatorica će obaviti još dvije posjete ustanovi, nakon čega se pokreće proces akreditacije porodične medicine.
  • Služba za zdravstvenu zaštitu zuba i usta je kreirala prijedlog projekta za unapređenje oralnog zdravlja kod djece i omladine, a koji je proslijeđen Institutu za zdravlje i sigurnost hrane i nadležnom ministarstvu.
  • Kompletirani su radovi na uređenju novih prostorija Službe za fizikalnu rehabilitaciju, a u narednom periodu se očekuje preseljenje službe.
  • I u narednom periodu, ustanova planira investicijske projekte, koji uključuju projekte energetske efikasnosti i unapređenje terentskih ambulanti.

 

 

Share: