Novi koraci u akreditaciji JZU Dom zdravlja Tešanj

Novi koraci u akreditaciji JZU Dom zdravlja Tešanj

Dana 23.05.2017.godine (utorak), JZU Dom zdravlja Tešanj je posjetila facilitatorica pri Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ), gđa Danijela Ovčina, diplomirana medicinska sestra.

 Ovo je inače deseta posjeta gđe Ovčina, koja se tom prilikom, sastala sa direktorom JZU Dom zdravlja Tešanj, prim.dr. Hidajet Mudrovom i koordinatoricom kvalitete, dr. Salihom Smailbegović. 

Tokom facilitacije koja je trajala 10 mjeseci, JZU Dom zdravlja Tešanj je usvojila sve procedure i politike, koje su distribuirane po službama ustanove, a koje predstavljaju vodiče za kvalitetan, siguran i efikasan rad. Najznačajnije strategije koje su usvojene su Strategija upravljanja rizikom i kvalitetom za period 2017 – 2022. Trenutno se radi na pripremi, a u skorijem narednom periodu se očekuje i vanjska ocjena koja će ozvaničiti finalizaciju cjelokupnog procesa facilitacije i početak akreditacijskih aktivnosti.

Tokom posjete, direktor Mudrov je kazao:” Veoma nam je drago što smo uspjeli u predviđenom roku napisati i usvojiti sve neophodne strategije i procedure, te pripremiti ustanovu za akreditaciju porodične medicine. Zahvaljujemo se Ministarstvu zdravstva ZDK i AKAZ FBiH na osiguranoj facilitaciji, kao i na  velikoj pomoći i podršci u proteklom periodu.Iskreno se nadamo da ćemo uspješno akreditirati sve naše timove porodične medicine.”

 

 

Share: