Novogodišnje humantarne aktivnosti JZU Dom zdravlja Tešanj

Novogodišnje humantarne aktivnosti JZU Dom zdravlja Tešanj

Dana 04.01.2018.godine (četvrtak), JZU Dom zdravlja Tešanj je organizovala humantarnu akciju za pomoć najugroženijim porodicama na području lokalne zajednice.

Incijatori akcije su v.d. direktor ustanove, prim.dr. Hidajet Mudrov i istaknuti aktivista i humanista, gdin Muhamed Hasanbašić. Naime, zahvaljujući pomoći kolega i prijatelja iz Švicarske, pripremljeno je 5 prehrambenih paketa, koji zadovoljavaju višemjesečnu potrebu jedne mnogočlane porodice.

Paketi su uručeni korisnicima JZU Dom zdravlja Tešanj, koji koriste usluge Službe za kućnu njegu i patronažu i čije porodice nemaju nikakvih financijskih primanja. Takođe, jedan paket je proslijeđen i na adresu porodice, čija je kuća oštećena prilikom olujnog vremena u Tešnju.

Prilikom organizacije humantarne akcije, direktor Mudrov je istaknuo: ” Drago nam je što su se naše kolege iz švicarske bolnice sjetili i naših korisnika, te da smo svi zajedno, uljepšali ovo novogodišnje vrijeme mnogim porodicama. Zahvaljujemo se i gdinu Hasanbašiću na nesebičnoj podršci i saradnji, te ističemo da će se JZU Dom zdravlja Tešanj odazvati svim sličnim akcijama.”

Share: