Nastavak saradnje sa MANN + HUMMEL BA Tešanj

Nastavak saradnje sa MANN + HUMMEL BA Tešanj

Dana 04.01.2018.godine (četvrtak), JZU Dom zdravlja Tešanj su posjetili predstavnici kompanije MANN + HUMMEL BA Tešanj, gdin Mahmut Galijašević (direktor) i gđa Arjana Krivdić (rukovodilac službe za ljudske resurse). Cilj posjete je razgovor o poslovnoj saradnji, te upoznavanje sa organizacijom rada JZU Dom zdravlja Tešanj.

Tokom 2016.godine, potpisan je Sporazum o poslovnoj saradnji između ove kompanije i JZU Dom zdravlja Tešanj, a koji je definirao da će ustanova pružati zdravstvenu zaštitu u fabričkoj ambulanti jednom sedmično, te da će pružati sistematske preglede radnicima, koji rade na radnim mjestima s posebnim uslovima rada, te ljekarske preglede za nove radnike kompanije.

Na navedenom sastanku, v.d. direktor, prim.dr. Hidajet Mudrov je istaknuo sljedeće:” Drago nam je što su naši poslovni saradnici zadovoljni s našom uslugom, te da žele nastavak saradnje i u budućnosti. U narednom periodu, zajedno ćemo se truditi osigurati bolje uslove za rad i unaprijediti saradnju.”

Share: