Služba za zaštitu usta i zuba naše ustanove obilježava Svjetski dan oralnog zdravlja

Služba za zaštitu usta i zuba naše ustanove obilježava Svjetski dan oralnog zdravlja

Služba za zaštitu usta i zuba naše ustanove od 20. marta Svjetskog dana oralnog zdravlja, počela je sa preventivnim programom stomatološke zaštite djece tešanjskog kraja, u koju su uključeni svi stomatološki timovi kako na terenu tako i u matičnoj ustanovi. Preventivni program će trajati cijelu godinu i obuhvatit će djecu od 1. do 9. razreda.

Share: