O D L U K A o utvrđivanju rang liste za prijem u radni odnos medicinske sestre / tehničara i diplomiranog edukatora rehabilitatora

O D L U K A o utvrđivanju rang liste za prijem u radni odnos medicinske sestre / tehničara i diplomiranog edukatora rehabilitatora

Na osnovu člana 24. Statuta i člana 19. Pravilnika o radu (br protokola 2346/17) JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj na osnovu prijedloga Komisije za provođenje procedure zapošljavanja u JZU Domu zdravlja Tešanj od 20.03.2019.godine po raspisanom oglasu za prijem u radni odnos objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Doma zdravlja Tešanj dana 16.03.2019.godine za poslove i radne zadatke medicinske sestre / tehničara- tri izvršioca , i za poslove diplomirani edukator rehabilitatorra – jedan izvršilac ,v.d direktor dana 04.04.2019.godine donosi Odluku. Rang listu možete pogledati ovdje:ODLUKA O PRIJEMU U RADNI ODNOS 04.04.2019

Share: