Uposlenice Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju uspješno završile radionicu “Procjena senzomotornog razvoja, osnove neurorazvojnog , senzorno integracijskog i Vojta koncepta”

Uposlenice Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju uspješno završile radionicu “Procjena senzomotornog razvoja, osnove neurorazvojnog , senzorno integracijskog i Vojta koncepta”

Tokom protekle sedmice uposlenice Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju JZU Dom zdravlja Tešanj, Almina Kotorić i Edita Zaimović uspješno su završile radionicu “Procjena senzomotornog razvoja, osnove neurorazvojnog , senzorno integracijskog i Vojta koncepta” koja je održana u lječilištu Aqua Bristol u Tuzli. Ovakav vid edukacije uposlenika naše ustanove pomoći će u radu Centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju kao i Centra za rani rast i razvoj.
Sa ovim se nastavlja kontinuirana edukacija uposlenika naše ustanove koja i predstavlja jedan od glavnih ciljeva menadžmenta Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj.

Share: