Stručni sastanak Udruženja kardiologa u BiH u Tešnju 08.06.2019. godine – Prva obavijest

Stručni sastanak Udruženja kardiologa u BiH u Tešnju 08.06.2019. godine – Prva obavijest

U organizaciji Udruženja kardiologa u BIH i JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj, dana 08.06.2019. godine u Hotelu ” Villa Ukus” u Tešnju će se održati XXXVIII Stručni sastanak Udruženja kardiologa u BIH sa temom: ” Srčana slabost”.
Stručni sastanak će biti bodovan od strane Ljekarske komore Zeničko – dobojskog kantona.
Pozivaju se svi zainteresovani za učešće u naučnom dijelu sastanka da svoje radove dostave do 15.05.2019 godine kod doc.dr.Larise Hudić-Dizdarević putem e-maila: ldhudic@gmail.com

Share: