Prim. dr Smailbegović Emir imenovan za vršioca dužnosti direktora JZU Dom zdravlja Tešanj

Prim. dr Smailbegović Emir imenovan za vršioca dužnosti direktora JZU Dom zdravlja Tešanj


Odlukom Upravnog odbora JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović – Izo ” broj: 3727/21 od 19.10.2021. godine Prim. dr Smailbegović Emir specijalista ginekologije i akušerstva imenovan je za vršioca dužnosti direktora JZU Dom zdravlja Tešanj na period od šest mjeseci , počev od 20.10.2021. godine.
Prije imenovanja na poziciju vršioca dužnosti direktora JZU Dom zdravlja Tešanj, Prim. dr Smailbegović Emir bio je načelnik odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo Opće bolnice Tešanj.

Share: