Oglas za prijem u radni odnos

Oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja”Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj, člana 3. stav 3. Pravilnika o radu (broj:2346/17), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 8/19) i Odluke direktora broj 03-05-7-1728/21., VD Direktor Dujsić dr Amir,specijalista internista;subspec.kardiolog, raspisuje O G L A S za prijem u radni odnos.Oglas možete pogledati ovdje:Oglas za prijem u radni odnos

Share: