KOLEKTIV JZU DOM ZDRAVLJA TEŠANJ JAČI ZA SPECIJALISTU PEDIJATRA

KOLEKTIV JZU DOM ZDRAVLJA TEŠANJ JAČI ZA SPECIJALISTU PEDIJATRA

Dana 09.11.2022. godine uposlenica naše ustanove dr. Mirela Mulalić položila je specijalistički ispit iz pedijatrije u Kliničkom centru univerziteta u Sarajevu i stekla zvanje specijalista pedijatar. Petogodišnji specijalistički staž je obavljala u UKC Sarajevo. Ovim je naša ustanova postala jača za specijalistu pedijatra, a to će u daljem radu doprinositi poboljšanoj usluzi i većem zadovoljstvu naših pacijenata.
Mirela Mulalić je rođena u Zenici. Osnovnu školu završila u Zavidovićima, a Tursko- bosanski koledž u Sarajevu. Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu je završila 2010. godine
Uposlenica je Doma zdravlja Tešanj, gdje je radila na poslovima doktora medicine u SHMP i Službi porodične medicine.

Share: