OGLAS za prijem u radni odnos

OGLAS za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 24. Statuta JZUDoma zdravlja”Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj, člana 4. Pravilnika o radu (broj:926/16), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 8/19) i Odluke direktora broj 03-05-7- 2257/22., VD Direktor Fejzić dr Mersiha,spec.pedijatar, raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Oglas možete pogledati ovdje:oglas za objavu na web-u 26.12.2022.

Share: