Upravni odbor

Upravni odbor

Rješenjem Općinskog vijeća Tešanj na 33. sjednici održanoj dana 31.10.2011. godine
imenovani su predsjednik i Članovi Upravnog odbora u Domu zdravlja Tešanj:

Predsjednik Upravnog odbora:
Nermin Kotorić
– dipl.ing MLD

Član UO:
Hrnjić Haris
– dipl.ing elektrotehnike

Član UO:
Smailbegović dr Saliha
– spec.porodične medicine

Share: