Nekategorizirano

OBAVJEŠTENJE ZA STANOVNIŠTVO

U Domu zdravlja Tešanj zadnja dva dana bilježi se povećan priliv pacijenata sa stomačnim tegobama. Ponovno upozoravamo stanovništvo pogođeno elementarnom nepogodom i preporučujemo da se za piće,održavanje lične higijene,pripremu hrane,pranje voća i povrće,pranje posuđa i slično koristi samo prokuhana voda ili flaširana voda. Ne konzumirati hranu koja je bila u doticaju sa poplavnim vodama ,

Opširnije

UPUTSTVO O POSTUPKU ČIŠČENJA NAKON POPLAVE

-Nakon povlačenja vode započeti sa čišćenjem poplavljenih površina i objekata (odstraniti smeće, naplavine, mulj, pijesak i dr.) -Prilikom čišćenja nositi gumene čizme i rukavice. -Detaljno očistiti i oprati vodom i deterdžentom sve čvrste površine (beton, pod, radne površine, namještaj i dr.) -Oprati i dezinfikovati sve što je došlo u dodir sa poplavnim vodama (posuđe, kuhinjske

Opširnije

JZU Dom zdravlja Tešanj obilježila 07. april – Svjetski dan zdravlja

Odlukom Svjetske zdravstvene organizacije, od 1950.godine, svake godine 07.aprila se obilježava Svjetski dan zdravlja. Zdravlje je temeljno ljudsko pravo svakog pojedinca. Obilježavanjem ovog dana ujedno je i prilika za dodatnu promociju zdravlja organiziranjem raznih događanja i javnozdravstvenih akcija kako na regionalnom tako i lokalnom nivou, koje treba poduzeti za očuvanje zdravlja i sprječavanje bolesti. Tim

Opširnije

Obavijest o testiranju kandidata za prijem u radni odnos na poslove med.sestre

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO DOBOJSKI KANTON JZU DOM ZDRAVLJA “IZUDIN MULABEĆIROVIĆ – IZO” TEŠANJ Datum : 14.01.2019. godine Broj:137/ 19 PREDMET : OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA POSLOVE MED.SESTRE Na oglas za prijem radnika na određeno vrijeme objavljen dana 25.12.2018.godine na web stranici Doma zdravlja Tešanj

Opširnije

Upravni odbor

Rješenjem Općinskog vijeća Tešanj na 33. sjednici održanoj dana 31.10.2011. godine imenovani su predsjednik i Članovi Upravnog odbora u Domu zdravlja Tešanj: Predsjednik Upravnog odbora: Nermin Kotorić – dipl.ing MLD Član UO: Hrnjić Haris – dipl.ing elektrotehnike Član UO: Smailbegović dr Saliha – spec.porodične medicine

Opširnije

O nama

Dom zdravlja Tešanj osnovan je 30.10.1945.godine kao zdravstvena stanica. Zdravstvena stanica 1955. godine prerasta u Dom zdravlja, da bi se po izbijanju ratnih sukoba, od njega formirala Ratna bolnica. Završetkom rata iz Ratne bolnice izdvajaju se dvije zdravstvene ustanove Dom zdravlja i Opća bolnica. JU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović- Izo” Tešanj je osnovana 1996. godine

Opširnije