Obavijest o testiranju kandidata za prijem u radni odnos na poslove med.sestre

Obavijest o testiranju kandidata za prijem u radni odnos na poslove med.sestre

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO DOBOJSKI KANTON
JZU DOM ZDRAVLJA
“IZUDIN MULABEĆIROVIĆ – IZO”
TEŠANJ

Datum : 14.01.2019. godine
Broj:137/ 19

PREDMET : OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA POSLOVE MED.SESTRE

Na oglas za prijem radnika na određeno vrijeme objavljen dana 25.12.2018.godine na web stranici Doma zdravlja Tešanj za poziciju medicinske sestre u porodičnoj medicini, prijavilo se ukupno 12 kandidata. Od toga šest kandidata nije dostavilo potpunu dokumentaciju uz prijavu na oglas te se njihove prijave odbacuju kao nepotpune, i to:

1. Mujanović Dijana
2. Bošnjo Naida
3. Edina Škapur
4. Turalić Maida
5. Berberović Ajla
6. Hadžimehić Amra

Sljedeći kandidati su dostavili potpunu dokumentaciju uz prijavu na oglas te se pozivaju na provjeru stručnog praktičnog znanja i stručnog teorijskog znanja za dan 16.01.2019.godine u 13,30 sati:

1. Delić Dženana
2. Brkić Amina
3. Omerbašić Amra
4. Halilović Senada
5. Bećirović Ubejda
6. Ogrić Asmira

KOMISIJA

Share: