Potpisan Sporazum o nastavku poslovne saradnje sa kompanijom MANN+HUMMEL BA

Potpisan Sporazum o nastavku poslovne saradnje sa kompanijom MANN+HUMMEL BA

Dana 15.01.2019 godine u prostorijama kompanije MANN + HUMMEL BA Tešanj potpisan je Sporazum o nastavku poslovne saradnje između te kompanije i JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj.
Sporazum su potpisali direktor kompanije MANN+HUMMEL gdin.Mahmut Galijašević i v.d.direktor naše ustanove dr.Amir Dujsić, spec.interne medicine.
U sporazumu se definira da će naša ustanova pružati zdravstvenu zaštitu u ambulanti u sklopu te kompanije jedanput u toku radne sedmice, da će pružati usluge sistematskih pregleda radnicima kompanije i radnicima koji rade na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada, te ljekarske preglede za novouposlene radnike te kompanije.
Pored navedenoga kompanija MANN + HUMMEL BA Tešanj će u budućnosti, kao i do sada, biti podrška različitim projektima naše ustanove u cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite

Share: