ODLUKA o poništavanju postupka javne nabavke

ODLUKA o poništavanju postupka javne nabavke

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku u postupku javne nabavke roba “nabavke lijekova” po obavještenju o nabavci br. 427-1-1-86-3-8/22, na osnovu člana 24. statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio ОDLUK o poništenju postupka javne nabvke. Odluku možete pogledati ovdje:Poništenje postupka03062022

Share: