O G L A S za prijem u radni odnos

O G L A S za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj, člana 4. Pravilnika o radu (broj:926/26), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 8/19) i Odluke direktora broj 03-05-7-758/22., VD Direktor Fejzić dr Mersiha, spec. pedijatar, raspisuje O G L A S za prijem u radni odnos. Oglas možete pogledati ovdje: oglas za objavu na web-u 08.06.2022.

Share: