AMBULANTA PORODIČNE MEDICINE DŽEMILIĆ PLANJE

Do opremanja ambulanti Porodične medicine u MZ Raduša, Medakovo, Novo Selo, Dž.Planje i Mekiš –Dobropolje, timovi porodične medicine za stanovništvo navedenih mjesnih zajednica rade u centralnoj zgradi JZU Dom zdravlja sa Tešanj.

Kontakt telefon : 032 650-677 i 032/650 -303

Porodični doktor : Dr. Nasiha Bulić, doktor medicine

Porodični doktor : Prim.dr. Salihagić Mina spec.medicine rada i porodični doktor

Porodični doktor :Mujkić dr Mirela porodični doktor

Educirane porodične sestre 2