AMBULANTA PORODIČNE MEDICINE TEŠANJKA

Ambulanta Tešanjka je smještena na raskrću puta Tešanjka – Jelah i Tešanjka – Tešanj.  U svojim registrima bilježi 3100 registrovanih pacijenata, i to s područja mjesnih zajednica: Tešanjka, Lepenica, Kraševo i Ljetinići.</p>
U sklopu ambulante djeluje:

TIM PORODIČNE MEDICINE (1 doktor medicine i 2 medicinske sestre)
Babajić dr. Ermin
Refija Mehmedović (porodična sestra)
Nasiha Hadžikadunić (medicinska sestra)

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA, kojom kojom rukovodi dr. Senaid Turkić, te

DDD ODJEL  Higijensko -epidemiološke službe JZU Dom zdravlja Tešanj, koja je zadovoljila sve kriterije nadležnog ministarstva i dobila zvanično rješenje za obavljanje DDD (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija) poslova.  Inače, DDD odjel je prvi na ovom području, koji je specijalizovan za tu vrstu usluga. Brige o ovom odjelu vodi Mersad Subašič, dipl. sanitarni inžinjer.

U toku sedmice, tačnije, svaki četvrtak, u ambulantu dolazi i urgira i medicinska sestra Raza Agić iz ambulante Jelah, koja obavlja vakcinacije.

Tokom ratnih dešavanja, ambulanta je pretrpjela ogromnu  materijalnu štetu i razaranja, ali bez obzira na sve, nije prestajala s radom. Tek, 2006.godine biva obnovljena i u potpunosti osposobljena za rad.

Radno vrijeme ambulante je svaki radni dan od 07:00 – 15:00 sati, a sve informacije se mogu dobiti na kontakt telefon: 032/662 – 455.