AMBULANTA PORODIČNE MEDICINE NOVI MILJANOVCI

Ambulanta Novi Miljanovci je jedna od najstarijih i najspecifičnijih ambulanata JZU Dom zdravlja Tešanj, s obzirom da je osnovana 1980tih godina i da djeluje unutar prostorija mjesne zajednice.

Tokom ratnih dešavanja, ambulanta je pretrpjela mnoga oštećenja, ali nije prestajala s radom. Nakon završetka sukoba, zbog formalno -pravnih karakteristika, nije bila predmet međunarodnih i domaćih projekata, ali zahvaljujući vlastitim sredstvima ustanove i mještana mjesne zajednice Novi Miljanovci, obnovljena je i u potpunosti prilagođena potrebama stanovništva.

Danas, ambulanta broji 1515 registrovanih korisnika, dok je u susjednoj ambulanti Stari Miljanovci registrovano 1002 korisnika. Jedan tim porodične medicine pokriva obje ambulante, s tim da je određeno različito radno vrijeme. Naime, ambulanta Novi Miljanovci radi ponedjeljkom, srijedom i petkom od 07:00 – 15:00 sati, a ambulanta Stari Miljanovci utorkom i četvrtkom.

Tokom svog rada, tim je konstantno dostupan korisnicima u obje mjesne zajednice, a često brinu o potrebama pacijenata i u Ambulanti Piljužići. Sve dodatne informacije, upute  i savjete, korisnici mogu dobiti na telefonski broj ambulante: 032/668 – 010.