AMBULANTA PORODIČNE MEDICINE ŠIJE

Ambulanta u mjesnoj zajednici Šije je jedna od najstarijih i najopremljenijih ambulanata porodične medicine na području općine Tešanj. Njen rad datira još iz 1970tih godina, a projekat porodične medicine je pokrenut 2002.godine.

Tokom ratnih dešavanja, zgrada ambulante je pretrpjela ogromnu štetu i razaranja, koja su u potpunosti sanirana 2014.godine. Naime, prije dvije godine, Ambulanta je uz pomoć Federalnog ministarstva zdravstva i projekta porodične medicine od Svjetske zdravstvene organizacije, u potpunosti renovirana i  opremljena  medicinskom opremom i prostorom.

Trenutno, ambulanta raspolaže sa jednim timom porodične medicine, kojeg predvodi dr. Muhamed Smailbegović, spec. neuropsihijatar i 2 educirane porodične sestre, Zejna Bajrić  i Besima Krličević. U ambulanti je registrovano oko 3450 korisnika s područja mjesne  zajednice, ali i susjednih zajednica. Ambulanta nudi i usluge patronaže i vakcinacije, koje broje oko 600 registrovanih korisnika.

Radno vrijeme ambulante je svaki radni dan, u terminu od 07:00 – 15: 00 sati. Sve informacije o radu ambulante, ali i  savjete i upute o očuvanju Vašeg zdravlja, možete dobiti  na broj telefona: 032/694 – 747.