NOVOSTI

Oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 24. Statuta JZUDoma zdravlja”Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj, člana 3. stav 3. Pravilnika o radu (broj:2346/17), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 8/19) i Odluke direktora broj 03-05-7-1888/21., VD Direktor Prim.dr.Emir Smailbegović,spec.ginekolog i akušer, raspisuje oglas za prijem u radni odnos.Tekst oglasa možete pogledati ovdje:Oglas

Opširnije

Oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja”Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj, člana 3. stav 3. Pravilnika o radu (broj:2346/17), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 8/19) i Odluke direktora broj 03-05-7-1728/21., VD Direktor Dujsić dr Amir,specijalista internista;subspec.kardiolog, raspisuje O G L A S za prijem u radni

Opširnije

Prim. dr Smailbegović Emir imenovan za vršioca dužnosti direktora JZU Dom zdravlja Tešanj

Odlukom Upravnog odbora JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović – Izo ” broj: 3727/21 od 19.10.2021. godine Prim. dr Smailbegović Emir specijalista ginekologije i akušerstva imenovan je za vršioca dužnosti direktora JZU Dom zdravlja Tešanj na period od šest mjeseci , počev od 20.10.2021. godine. Prije imenovanja na poziciju vršioca dužnosti direktora JZU Dom zdravlja Tešanj,

Opširnije

Oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja”Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj, člana 3. stav 3. Pravilnika o radu (broj:2346/17), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 8/19) i Odluke direktora broj 03-05-7-1704/21., VD Direktor Dujsić dr Amir,specijalista internista;subspec.kardiolog, raspisuje O G L A S za prijem u radni

Opširnije

Konkurs za izbor i imenovanje direktora

Na osnovu člana 29. Zakona o ustanovama (Službeni list BH broj:6/92, 8/93 i 13/94), člana 66. stav.1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl.novine FBiH broj 46/10), člana 19. i 22. Statuta JZU Doma zdravlja “ Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj i Odluke Upravnog odbora JZU Doma zdravlja „Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj broj 3346 /21 od 21.09.2021.godine, raspisuje K O

Opširnije

Oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović- Izo“ Tešanj, člana 3. stav 3. Pravilnika o radu (broj:2346/17), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl. novine ZDK broj 8/19) i Odluke direktora broj 03-05-7-1628/21., VD Direktor Dujsić dr Amir, specijalista internista; subspec. kardiolog, raspisuje O G

Opširnije

Oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 24. Statuta JZUDoma zdravlja”Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj, člana 4. Pravilnika o radu (broj:926/21), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 8/19) i Odluke direktora broj 03-05-7-1597/21., VD Direktor Dujsić dr Amir,specijalista internista;subspec.kardiolog, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme.Oglas možete pogledati ovdje:Oglas

Opširnije

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na osnovu člana 24. Statuta JZUDoma zdravlja”Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj, člana 4. Pravilnika o radu (broj:926/21), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 8/19) i Odluke direktora broj 03-05-7-1446/21., VD Direktor Dujsić dr Amir,specijalista internista;subspec.kardiolog, raspisuje oglas za prijem u radni odnos.Oglas možete pogledati ovdje:oglas za prijem

Opširnije

Oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja”Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj, člana 3. stav 3. Pravilnika o radu (broj:2346/17), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 8/19) i Odluke direktora broj 03-05-7-1366/21., VD Direktor Dujsić dr Amir,specijalista internista;subspec.kardiolog, raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Oglas možete pogledati

Opširnije

O G L A S za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj, člana 3. stav 3. Pravilnika o radu (broj:2346/17), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 8/19) i Odluke direktora broj 03-05-7-1202/21., VD Direktor Dujsić dr Amir,specijalista internista;subspec.kardiolog, raspisuje O G L A S za prijem

Opširnije