AKTIVNOSTI

AKAZ – Obilježavanje dana kvalitete

Danas je, (16.12.2016.godine), u sali hotela “Hollywood” Sarajevo, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBIH (AKAZ), organizovala drugi dio 4. stručnog seminara za koordinatore kvalitete i zdravstvene profesionalce u FBIH.

Opširnije