AKTIVNOSTI

Sastanak sa Savjetima MZ N. Miljanovci i Miljanovci – Lončari

Danas su (20.01.2017.godine), JZU Dom zdravlja Tešanj posjetili predstavnici Savjeta MZ-a Novi Miljanovci i Miljanovci – Lončari. Povod posjete je informisanje o aktuelnoj situaciji i stanju primarne zdravstvene zaštite na području mjesnih zajednica, te poboljšanje saradnje Savjeta sa menadžmentom JZU Dom zdravlja Tešanj.

Opširnije

AKAZ – Obilježavanje dana kvalitete

Danas je, (16.12.2016.godine), u sali hotela “Hollywood” Sarajevo, Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBIH (AKAZ), organizovala drugi dio 4. stručnog seminara za koordinatore kvalitete i zdravstvene profesionalce u FBIH.

Opširnije