AKTIVNOSTI

Trodnevni izvještaj SHMP Tešanj

Od 03.03.2017 – 05.03.2017.godine, Služba hitne medicinske pomoći (SHMP) JZU Dom zdravlja Tešanj, obavila je ukupno 147 pregleda, od čega su 33 pacijenta proslijeđena u druge zdravstvene ustanove.

Opširnije

Posjeta facilitatorice za akreditaciju

Dana 24.02.2017.godine (petak), u posjeti JZU Dom zdravlja Tešanj, je boravila gđa Danijela Ovčina, koju je angažovala Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBIH (AKAZ), a čiji zadatak je pomoć i facilitacija pri izradi procedura za akreditaciju službi i ustanove.

Opširnije

Sastanak sa Savjetima MZ N. Miljanovci i Miljanovci – Lončari

Danas su (20.01.2017.godine), JZU Dom zdravlja Tešanj posjetili predstavnici Savjeta MZ-a Novi Miljanovci i Miljanovci – Lončari. Povod posjete je informisanje o aktuelnoj situaciji i stanju primarne zdravstvene zaštite na području mjesnih zajednica, te poboljšanje saradnje Savjeta sa menadžmentom JZU Dom zdravlja Tešanj.

Opširnije