AKTIVNOSTI

Implementacija e-recepta u općini Tešanj

Dana 09.04.2018.godine (ponedjeljak), u Sali JZU Dom zdravlja Tešanj, organizovana je edukacija o primjeni e-recepta na području općine Tešanj. Edukaciji su prisustovali predstavnici apoteka, doktori porodične medicine i medicinske sestre/tehničari. Incijator edukacije je Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK, a edukatori su predstavnici firme CUSPIS d.o.o Zagreb, koji su kreirali softversko rješenje projekta. Edukacija je organizovana u

Opširnije

Obilježavanje Uskrsa i Vaskrsa u Centru za mentalno zdravlje

Proteklih dana, predstavnici Centra za mentalno zdravlje JZU Dom zdravlja Tešanj su pripremili obilježavanje Uskrsa/Vaskrsa, jednog od najznačajnijih praznika kod rimokatoličkih i pravoslavnih vjernika. Obilježavanju su prisustovale štićenice Centra, koje su učestovale u radionici pripreme uskrsnih/vaskrsnih jaja i praznične trpeze. Predstavnice Centra za mentalno zdravlje su pripremile i malu prezentaciju o ovom značajnom prazniku, koja

Opširnije

Potpisivanje Sporazuma o saradnji s mjesnim zajednicama

Dana 28.03.2018.godine, u kabinetu direktora JZU Dom zdravlja Tešanj, upriličeno je potpisivanje Sporazuma o međusobnim odnosima u organizaciji i održavanju rada mjesnih ambulanata na području MZ Miljanovci – Lončari, Novi Miljanovci i Piljužići. Sporazume je potpisao direktor JZU Dom zdravlja Tešanj, prim.dr. Hidajet Mudrov i ovlašteni predstavnici mjesnih zajednica, gdin Fahrudin Omerbašić (Miljanovci – Lončari),

Opširnije

Sastanak predstavnika JZU Dom zdravlja Tešanj i Načelnika

Dana 26.03.2018.godine (ponedjeljak), u Općini Tešanj, održan je sastanak predstavnika Općine i JZU Dom zdravlja Tešanj. Cilj sastanka je razgovor o saradnji Doma zdravlja i i mjesnih zajednica Piljužići, Miljanovci –Lončari i Novi Miljanovci,te usaglašavanje sadržaja međusobnih sporazuma o saradnji u vezi pružanja primarne zdravstvene zaštite u navedenim mjesnim zajednicama. Sastanak je organizovan na incijativu

Opširnije

Radionica za mlade

I ove sedmice, Centar za mentalno zdravlje JZU Dom zdravlja Tešanj je posjetio srednjoškolski centar Tešanj i tom prilikom organizovao jednodnevnu radionicu za mlade pod nazivom “Jačanje mentalnog zdravlja mladih: liječenje depresije”.

Opširnije

Sastanak kod Općinskog načelnika

Dana 22.11.2017.godine (srijeda),Općinski načelnik, mr.sci. Suad Huskić je održao sastanak s direktorima zdravstvenih ustanova s područja općine Tešanj, prim.dr. Hidajet Mudrovom i doc. dr. med.sci. Hasan Škiljom.

Opširnije