AKTIVNOSTI

Obilježavanje 10.oktobra – Međunarodnog dana mentalnog zdravlja

U proteklom periodu, JZU Dom zdravlja Tešanj je organizovala set aktivnosti s kojima je obilježila Međunarodni dan mentalnog zdravlja, a danas je organizovala posjetu svim korisnicima usluga, distribuciju letaka sa informacijama o značaju brige o mentalnom zdravlju svakog pojedinca, te je osigurala učešće predstavnika ustanove na regionalnoj konferenciji “Dostojanstvo u mentalnom zdravlju: psihološka prva pomoć

Opširnije

Nove aktivnosti u akreditaciji ustanove

Jučer je (17.08.2016.godine), JZU Dom zdravlja Tešanj posjetila gđa Danijela Ovčina – diplomirana sestra, koja je angažovana ispred Agencije za kvalitet  i akreditaciju u zdravstvu FBIH (AKAZ), s ciljem pomoći i podrške ustanovi u procesu akreditacije.

Opširnije