AKTIVNOSTI

Obilježavanje 10.oktobra – Međunarodnog dana mentalnog zdravlja

U proteklom periodu, JZU Dom zdravlja Tešanj je organizovala set aktivnosti s kojima je obilježila Međunarodni dan mentalnog zdravlja, a danas je organizovala posjetu svim korisnicima usluga, distribuciju letaka sa informacijama o značaju brige o mentalnom zdravlju svakog pojedinca, te je osigurala učešće predstavnika ustanove na regionalnoj konferenciji “Dostojanstvo u mentalnom zdravlju: psihološka prva pomoć

Opširnije

Nove aktivnosti u akreditaciji ustanove

Jučer je (17.08.2016.godine), JZU Dom zdravlja Tešanj posjetila gđa Danijela Ovčina – diplomirana sestra, koja je angažovana ispred Agencije za kvalitet  i akreditaciju u zdravstvu FBIH (AKAZ), s ciljem pomoći i podrške ustanovi u procesu akreditacije.

Opširnije

Održano predavanje u JZU Dom zdravlja Tešanj

Dana 21.07.2016.godine (četvrtak), u sali JZU Dom zdravlja Tešanj, farmaceutska kuća “ZADA Pharmaceuticals” je organizovala  predavanje “Terapija bola (Spazmol, Topirin)”.Temu je predstavio doktor medicine iz JZU Dom zdravlja Tešanj, Edin Kadrić.

Opširnije

PREDSTAVLJAMO: Ambulanta Šije

Ambulanta u mjesnoj zajednici Šije je jedna od najstarijih i najopremljenijih ambulanata porodične medicine na području općine Tešanj. Njen rad datira još iz 1970tih godina, a projekat porodične medicine je pokrenut 2002.godine.

Opširnije